Fang Tao
       
     
Hikari Samurakami
       
     
Iron Tiger
       
     
Kanashimi
       
     
The Lord of Orphans
       
     
Mei-Zhen Jiang
       
     
Petchra "King" Kongmalai
       
     
Shen Tao
       
     
Rusting Sword
       
     
Ichiro Samurakami
       
     
Fang Tao
       
     
Fang Tao
Hikari Samurakami
       
     
Hikari Samurakami
Iron Tiger
       
     
Iron Tiger
Kanashimi
       
     
Kanashimi
The Lord of Orphans
       
     
The Lord of Orphans
Mei-Zhen Jiang
       
     
Mei-Zhen Jiang
Petchra "King" Kongmalai
       
     
Petchra "King" Kongmalai
Shen Tao
       
     
Shen Tao
Rusting Sword
       
     
Rusting Sword
Ichiro Samurakami
       
     
Ichiro Samurakami